Úvod

Okresní sdružení ČUS Hodonín, z.s. je spolek, který sdružuje tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, jsou-li ustaveny jako spolky a sdružuje rovněž sportovní svazy sdružené v ČUS, vyvíjející činnost na území okresu Hodonín.

Základním dokumentem OS ČUS Hodonín jsou stanovy. Spolek je zapsán u Krajského soudu v Brně pod značkou L5126.

Nejvyšším orgánem OS ČUS je valná hromada, výkonným orgánem OS ČUS je výkonný výbor, který provádí rozhodnutí VH a zajišťuje funkci ČUS v okrese Hodonín.

Dle stanov ČUS je organizační jednotkou ČUS s udělenou licencí reg. č. CZ 0645.