Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření ve vztahu ke sportu

Vláda na jednání 12. 4. rozhodla o nastavení podmínek pro umožnění organizovaného sportu. Ve zkratce bylo mediálně prezentováno uvolnění na šest dvojic sportujících na otevřeném sportovišti s rozestupy, bez ochrany dýchacích cest a bez podmínky negativního výsledku testu.

Ministerstvo zdravotnictví do středy 14.4. 11:00 nevydalo žádný oficiální dokument k pondělnímu rozhodnutí, s přesným zněním podmínek pro sportování. Získali jsme zatím pouze informaci od ministra P. Arenbergera, že aktuální znění mimořádného opatření 14601/2021 se nebude měnit,  ministerstvo pouze v jeho rámci připraví pomocný výklad. Ten zatím zveřejněn není.

Na základě mediálních výstupů má být tedy předmětné mimořádné opatření vykládáno tak, že vnitřní sportoviště jsou nadále uzavřena (vyjma profesionálního sportu) a na venkovních sportovištích lze provozovat sportovní činnost ve dvojicích, kterých může být na sportovní ploše až šest, přičemž rozestupy mezi jednotlivými dvojicemi musí být minimálně 10 m. V rámci takové sportovní činnost není třeba použití ochrany dýchacích cest ani testování sportovců. Upozorňujeme, že se jedná pouze o mediálně prezentovaný výklad MZČR, nikoliv o text mimořádného opatření, což je podstatné z hlediska právní závaznosti (mediální výstup není právně vymahatelný).

Jakmile bude zveřejněn oficiální text s podmínkami v úplném znění, urychleně připravíme a zveřejníme na webu ČUS výkladové stanovisko, které se může zdržet konzultací nejasností s ministerstvem zdravotnictví.

Čusáček

Přinášíme Vám první číslo časopisu Čusáček, kde si můžete přečíst sportovní informace z Jihomoravského kraje a informace o činnosti jednotlivých okresních sdružení ČUS.

Čusáček 2021_01

Postup spolku při nemožnosti konání valné hromady (i volební)

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období.
NOVELIZOVÁNO

Určeno pro SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze / valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas.

Před přijetím zákona ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru (tzv. lex COVID) ČUS doporučovala řešení formou udělení generální plné moci. Postup naleznete zde: Generální plná moc

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by měla na svém jednání, zahájeném 7. 4. 2020, projednávat návrh zákona, který reaguje mimo jiné na nemožnost konání zasedání orgánů právnických osoby (včetně spolků) a zánik funkce statutárních orgánů bez možnosti nové volby. Návrh zákona řeší rozhodování orgánů spolku a prodloužení nebo obnovení funkčního období po dobu mimořádných opatření, jeho znění naleznete zde.

Návrh bude projednáván ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Je možné, že i v průběhu zkráceného legislativního procesu dojde k určitým úpravám navrhovaných opatření, konečnou podobu změn tedy zatím není možné předjímat. O případných změnách zde budeme informovat.