Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření

Výkladové stanovisko NSA k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020

 

 

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

Od pondělí mohou spustit provoz mimo jiné posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

Usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020

 

Usnesení č. 452: Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

 

Usnesení č. 453: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb, s účinností od 27. dubna 2020

 

Zdroj: vlada.cz

 

AKTUALIZOVANÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ VLÁDY ČR (PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO)

Na jednání 17. dubna 2020 přijala Vláda ČR v rámci opatření proti šíření koronaviru a jejich postupného upřesňování usnesení č.420kterým vzala na vědomí doplněné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jímž se, mimo jiné, opět doplňují výjimky zákazu volného pohybu osob v ČR.

Nové opatření MZDR je účinné ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. s tím, že termín zákazu volného pohybu osob stále trvá do konce vyhlášeného nouzového stavu v ČR.

Usnesení vlády ze dne 17. dubna nově umožňuje na venkovních sportovištích, za stanovených podmínek, trénink sportovců pro které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující limitující pravidla.

Usnesení vlády ze dne 17. dubna s novým opatřením MZDR nijak nemění podmínky pro ostatní sportování, nastavené předchozím usnesením vlády z 6. dubna. Z aktuálně platného Mimořádného opatření MZDR i nadále vyplývá, že při současném splnění dalších podmínek, je umožněno sportování na venkovních sportovištích. Přes četné mediální výstupy je nutné vycházet z právního posouzení dikce mimořádného opatření MZDR. Nelze automaticky dovozovat, že na venkovních sportovištích je možné začít sportovat téměř bez omezení. Důležité jsou pojmy venkovní sportoviště a skupina sportujících osob, které svádějí k volnějšímu výkladu, než opatření MZDR ve skutečnosti nastavuje. ČUS zveřejnila právní stanovisko k aktuálnímu opatření MZDR (aktuální od 7. dubna a i po 17. dubnu platné), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru. Prosíme všechny k respektování pravidel hygieny a k ohleduplnosti, i směrem ke správcům a provozovatelům sportovišť.

Doporučujeme nadále sportovním subjektům, aby dodržovaly příslušná preventivní opatření a přijaly (pokud mají zaměstnance) doporučení pro zaměstnavatele, zejména:

– využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,

– podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance,

– omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

– využívat možnosti uzavření dohody se zaměstnancem o práci z domova – zaměstnavatelé, svazy nebo velké tělovýchovné jednoty, se se svými zaměstnanci dohodnou na dočasném výkonu práce z domova. Zde poskytujeme vzor Dohody o výkonu práce z domova.

Stanoviska a návody budou ČUS vydávána vždy až v okamžiku, kdy budou nastaveny a známy konečné podmínky pro řešení těchto situací – například postupem schváleným a vyhlášeným Vládou ČR.

Postup spolku při nemožnosti konání valné hromady (i volební)

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období.
NOVELIZOVÁNO

Určeno pro SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze / valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas.

Před přijetím zákona ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru (tzv. lex COVID) ČUS doporučovala řešení formou udělení generální plné moci. Postup naleznete zde: Generální plná moc

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by měla na svém jednání, zahájeném 7. 4. 2020, projednávat návrh zákona, který reaguje mimo jiné na nemožnost konání zasedání orgánů právnických osoby (včetně spolků) a zánik funkce statutárních orgánů bez možnosti nové volby. Návrh zákona řeší rozhodování orgánů spolku a prodloužení nebo obnovení funkčního období po dobu mimořádných opatření, jeho znění naleznete zde.

Návrh bude projednáván ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Je možné, že i v průběhu zkráceného legislativního procesu dojde k určitým úpravám navrhovaných opatření, konečnou podobu změn tedy zatím není možné předjímat. O případných změnách zde budeme informovat.