Postup spolku při nemožnosti konání valné hromady (i volební)

Postup řeší mandát statutárního orgánu spolku po uplynutí funkčního období.
NOVELIZOVÁNO

Určeno pro SK/TJ, které měly plánované volební výroční členské schůze / valné hromady, kdy statutárnímu orgánu skončilo funkční období, a volby se z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pohybu osob nemohly či nebudou moci uskutečnit včas.

Před přijetím zákona ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru (tzv. lex COVID) ČUS doporučovala řešení formou udělení generální plné moci. Postup naleznete zde: Generální plná moc

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by měla na svém jednání, zahájeném 7. 4. 2020, projednávat návrh zákona, který reaguje mimo jiné na nemožnost konání zasedání orgánů právnických osoby (včetně spolků) a zánik funkce statutárních orgánů bez možnosti nové volby. Návrh zákona řeší rozhodování orgánů spolku a prodloužení nebo obnovení funkčního období po dobu mimořádných opatření, jeho znění naleznete zde.

Návrh bude projednáván ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Je možné, že i v průběhu zkráceného legislativního procesu dojde k určitým úpravám navrhovaných opatření, konečnou podobu změn tedy zatím není možné předjímat. O případných změnách zde budeme informovat.