Osvobození spolků

Spolky jsou i nadále osvobozeny od poplatků u soudu při zápisu změn do rejstříku, osvobození platí i pro tzv. prvozápisy, tzn. při založení nového spolku.